" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Apothekers het kind van de rekening

Pijnstillers gaan
uit het ziekenfonds

Veelgebruikte medicijnen als pijnstillers, cholestorolverlagers, maagzuurremmers, neusdruppels en hoestdranken worden vanaf volgend jaar niet langer door het ziekenfonds vergoed. De huisarts mag hiervoor geen recepten meer uitschrijven en de patiënt moet gewoon zijn knip trekken bij de drogist.

Dit is een van de ingrijpende maatregelen waarmee minister Borst (Volksgezondheid) de strijd aanbindt tegen de almaar stijgende kosten van de gezondheidszorg. Wie toch nog voor vergoeding van deze medicijnen in aanmerking wil komen, zal zich moeten bijverzekeren. De maatregel moet 130 miljoen gulden opleveren.

Minister Borst en staatssecretaris Vliegenthart zitten de komende jaren wat ruimer in hun jasje, mits ze erin slagen de torenhoge kosten voor geneesmiddelen onder controle te krijgen. De komende vier jaar hebben ze 5,6 miljard gulden extra te verdelen. Borst moet echter forse maatregelen nemen om de kosten voor medicijnen met 700 miljoen gulden te drukken.

De maatregelen treffen niet alleen de patient, maar ook de huisartsen en apothekers. Artsen moeten behoedzamer te werk gaan. Volgens Borst grijpen ze te gemakkelijk naar dure en nieuwe geneesmiddelen en wordt er te laconiek voorgeschreven.

Dokters, apothekers en zorginstellingen worden verplicht om lijsten op te stellen met goede en vooral goedkope geneesmiddelen. Nieuw is ook dat de medicijnen die specialisten op de polikliniek voorschrijven alleen nog bij de ziekenhuisapotheek kunnen worden gehaald en niet meer bij de apotheek in de stad.

Het gevecht tegen de stijgende medicijnkosten betekent ook een metamorfose voor de apotheker: van winstmakende medicijnhandelaar tot zorgadviseur.

Borst wil definitief een einde maken aan de dubbelrol die de apotheker speelt. De apotheker krijgt straks alleen nog maar een salaris voor het adviseren van artsen en patiënten en dan is het gedaan met de riante kortingen en bonussen die hij bedingt als handelaar.

De inkoop van geneesmiddelen, waarmee apothekers een flink deel van hun inkomen verdienen, wordt een verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars, omdat zij er belang bij hebben het goedkoop te doen. De volgende stap is dat de apotheker in dienst komt bij een zorgverzekeraar.

Ziekenhuizen krijgen vanaf volgend jaar te maken met een boete-systeem. Borst en Vliegenthart willen graag het extra geld voor 1999 verdelen (1,4 miljard), maar daarvoor moeten wel aanwijsbaar prestaties worden geleverd.

"Als de afspraken niet worden nagekomen, gaat de geldkraan dicht", aldus Borst. Ziekenhuizen die erin slagen doelmatiger te werken mogen het geld dat ze daarmee 'verdienen' vanaf volgend jaar voor het eerst zelf houden en weer in de zorg steken. Dit geldt niet voor de 300 miljoen die moet worden bespaard op de inkoop van kantoorartikelen en andere zaken die niets met zorg te maken hebben.

Een andere maatregel die de komende vier jaar 60 miljoen moet opleveren is het verhalen van de zorgkosten van patiënten die door iemand anders een ongeluk hebben gekregen. De veroorzakers van het letsel kunnen door het 'verhaalsrecht AWBZ', dat nu in de maak is, aansprakelijk worden gesteld.

Het extra geld, waarvan nog 681 miljoen moet worden verdeeld, wordt volgend jaar vooral ingezet voor het aanpakken van de wachtlijsten en het verminderen van de werkdruk voor het personeel. Ook moet worden voorkomen dat er een nijpend tekort aan verplegers en verzorgers ontstaat. Ieder jaar gaat 5 procent van de werknemers in de zorg (in totaal 800.000 mensen) uit onvrede iets anders doen.

Bij het verdelen van de 5,6 miljard extra de komende vier jaar ligt de nadruk op de ouderen- en de thuiszorg, waar 2 miljard naartoe gaat.