" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Einde aan wir-war

De eindafrekening van de beruchte 'Wet op de Investeringsrekening', de WIR, is in zicht.

De WIR was in de jaren tachtig een gewilde aftrekmogelijkheid voor het bedrijfsleven. Zó gewild, dat er overheidstekorten op de WIR ontstonden ter grootte van vele miljarden.

In een weekeinde van februari '88 schafte het toenmalige CDA/VVD-kabinet de WIR met onmiddellijke ingang af. Het bedrijfsleven had hier echter lucht van gekregen, en had nog massaal een beroep op de WIR gedaan. Dat kostte de staat wederom een groot bedrag.

Het ministerie van Economische Zaken moest nog jarenlang bloeden voor de WIR. Dit jaar moet EZ nog ƒ355 miljoen afdragen, maar in 2002 zal dat nog 'slechts' ƒ15 miljoen zijn.