" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Internet-gebruikers weten weg naar overheid te vinden

De Nederlandse Internet-gebruikers weten de weg naar de overheid te vinden. Ongeveer 36 procent van hen zoekt af en toe naar overheidsinformatie op Internet.

Uit een enquête die het CBS in opdracht van minister Wijers (Economische Zaken) deed, blijkt dat een groot deel (75 procent) van de Internet-gebruikers op de hoogte is van het feit dat de meeste ministeries nu op het wereldwijde web te vinden zijn. Particuliere gebruikers zijn vrij tevreden over het Internet.

Het bedrijfsleven blijkt goed op de hoogte van de mogelijkheden die de overheid biedt via Internet gegevens te verstrekken dan wel informatie van de overheid te betrekken. Ongeveer 85 procent van de grote bedrijven is hiermee bekend. Bij het midden- en kleinbedrijf (MKB) weet 63 procent hiervan.

Opvallend is dat vooral de grote bedrijven gebruik maken van deze mogelijkheden. 42,5 procent doet dit zo nu en dan. Daarentegen maakt slechts 9 procent van de kleinere bedrijven hiervan gebruik, terwijl 54 procent het wel weet maar niet doet. De waardering is zowel onder de grote bedrijven als onder het MKB relatief hoog. Als cijfer wordt een 6,9 gegeven.