" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Varkenspest kost ruim ƒ4 miljard

De kosten voor de bestrijding van de varkenspest zullen dit jaar uitkomen op ruim ƒ4 miljard. Ons land betaalt daarvan ƒ1,9 miljard.

De rest wordt door 'Brussel' opgehoest. Van de Nederlandse bijdrage betaalt minister Van Aartsen (Landbouw) ruim ƒ160 miljoen. De sector zelf draagt ƒ43 miljoen bij. Minister Zalm (Financiën) betaalt de rest. Van Aartsen wil dat boeren in de toekomst bij dergelijke rampen meer uit eigen zak gaan betalen. Van Aartsen gaat proberen het geschonden vertrouwen van consumenten in de landbouw te herstellen.

De bewindsman trekt vanaf nu jaarlijks ƒ30 miljoen extra uit voor bestrijding van bedrijfsoverschrijdende besmettelijke dierziekten die gevaar meebrengen voor de volksgezondheid. Boeren blijven verantwoordelijk voor ziektebestrijding op hun eigen bedrijf. In Europees verband worden de regels voor de intensieve varkens- en legkippenhouderij verscherpt om het welzijn van de dieren te verbeteren. Ook zal de inspectie scherper gaan controleren op naleving van de regels.

Ook bij de aangekondigde reorganisatie van de varkenshouderij, waarbij de sector met een kwart moet inkrimpen, zullen de minimum welzijnseisen worden verhoogd. Het kabinet heeft ƒ475 miljoen beschikbaar voor de herstructurering van de varkenssector.

Van Aartsen trekt verder jaarlijks ƒ30 miljoen extra uit voor de aanleg van bossen en andere verbeteringen in het Groene Hart. Dat is nodig omdat de natuur wordt aangetast door de verdere verstedelijking.