" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Geldkraan gaat open voor scholing en technologie

Bedrijven die veel aan scholing en technologische ontwikkeling doen, maken de meeste kans op subsidie van het ministerie van Economische Zaken (EZ)Vooral indien zij ook aan energiebesparing doen.

Met name het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan bij EZ aankloppen. Voor een fiscale scholingsfaciliteit trekt EZ vanaf 1998 ƒ125 miljoen uit. Daarnaast wordt de regeling om HBO-afgestudeerden in dienst te nemen, de KIM-regeling, met ƒ20 miljoen verhoogd. Dat is goed voor 700 arbeidsplaatsen extra.

Het budget voor het programma 'Economie, Ecologie en Technologie' (EET), waaronder grote bedrijfsprojecten vallen, bedraagt vanaf 1998 ƒ100 miljoen per jaar.

Voor de ontwikkeling van de 'Elektronische Snelweg' en de Topinstituten (die onderzoek op wereldniveau moeten gaan doen) is volgend jaar ƒ45 miljoen uitgetrokken. In 1999 verdubbelt dit bedrag. Technisch-wetenschappelijk onderzoek voor bedrijven krijgt ƒ35 miljoen, ruim twee keer zo veel als dit jaar.

De energie-investeringsaftrek, begin 1997 van kracht, krijgt in 1998 ƒ20 miljoen extra.

Los van de 'kennis-subsidies' is de scheepsbouw de enige branche in Nederland die nog op een collectieve financiële bijdrage van EZ kan rekenen, namelijk ƒ50 miljoen. EZ motiveert dit door te stellen dat het internationale akkoord over de toekomst van de scheepsbouw nog steeds niet van kracht is. Met de subsidie "wordt voorkomen dat Nederlandse scheepsbouwers een achterstand oplopen ten opzichte van buitenlandse werven", aldus de EZ-begroting.

Voor handelsbevordering geeft EZ aan diverse programma's in totaal ƒ379 miljoen uit, waaronder ƒ160 miljoen voor economische hulp aan Oost-Europa. Nieuw is een garantiefaciliteit voor opkomende markten (ƒ25 miljoen).