" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Pronk profiteert van groei economie

Minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) wil het bedrijfsleven stimuleren in ontwikkelingslanden te investeren. Daarom heeft hij voor volgend jaar ƒ155 miljoen extra gereserveerd.

Dankzij de groei van de economie, waarvan de omvang van deontwikkelingshulp afhankelijk is, heeft de PvdA-bewindsman volgend jaar ongeveer ƒ350 miljoen extra te besteden. In totaal heeft hij volgend jaar ruim ƒ6,2 miljard tot zijn beschikking tegen ƒ5,9 miljard vorig jaar.

Hij wil het extra geld onder meer steken in de allerarmste landen. Verder wil hij het gebruiken voor de leniging van nood waarvoor de particuliere hulporganisaties, waarin steeds meer geld omgaat, geen oog hebben. Zoals gebrek aan drinkwater of aan scholen. Ook wil Pronk de extra middelen aanwenden om particulier kapitaal dat in de ontwikkelingslanden wordt gestoken, in goede banen te leiden.

Net als zijn collega Pronk legt ook minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) volgend jaar duidelijke economische accenten. Van de ƒ190 miljoen die hij meer heeft te besteden, gaat ruim ƒ85 miljoen naar exportbevordering en economische samenwerking.