" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Miljard gulden extra voor Onderwijs

Het kabinet heeft bijna een miljard gulden uitgetrokken om de zwakke plekken in het onderwijs de komende jaren te verbeteren.

De klassen zijn te vol. Er zijn te veel uitvallers. De mogelijkheden van computergebruik binnen de scholen zijn minimaal. En het beroep van leraar moet aantrekkelijker worden. Het verkleinen van de laagste klassen van het basisonderwijs gaat stap voor stap van de huidige 24,5 leerling naar 20 leerlingen per klas. Voor de eerste stap is ƒ270 miljoen beschikbaar.

Eind van dit jaar start een campagne om meer middelbare scholieren te interesseren voor een baan in het basisonderwijs, zodat er snel extra docenten bijkomen voor de nieuwe klassen. Verder willen minister Ritzen en staatssecretaris Netelenbos oud-docenten benaderen om te herintreden, hooggeschoolden interesseren om zich te laten omscholen en specialisten aantrekken, zoals muziekdocenten en gymleraren.

Om het gebruik van computers binnen de scholen te verbeteren is ƒ178 miljoen extra uitgetrokken. Dit jaar kan ƒ78 miljoen worden besteed, voor volgend jaar is ƒ100 miljoen beschikbaar. Voor dat geld moeten de computers worden aangeschaft of geleast, netwerken worden opgezet, lesmateriaal worden ontwikkeld en docenten bijgeschoold.

Het departement gaat volgens Netelenbos bulkcontracten afsluiten voor grote groepen scholen. Op dit moment werken de fabrikanten aan hun offertes. Eind van deze maand besluiten Ritzen en Netelenbos met welk telefoonbedrijf zij een contract zullen afsluiten voor alle scholen.

"Er moet een gunstig tarief worden afgesproken afgestemd op het gebruik door de leerlingen", legt ze uit. "Want het mag straks niet zo zijn dat de schooldirecteur nerveus wordt over zijn telefoonrekening, omdat zijn leerlingen te lang op Internet informatie vergaren."

Ondanks alle impulsen die met het extra geld aan het onderwijs gegeven kunnen worden bekent minister Ritzen dat zijn beleid nog steeds een aantal schaduwkanten houdt. Hij noemt daarbij de te verwachte verhoging van het lesgeld voor 16-jarige scholieren.

Het bedroeg vorig jaar ƒ1497, dit jaar en schooljaar 1998/1999 ƒ1507 en zal in het schooljaar 1999/2000 worden verhoogd naar ƒ1666. Het lesgeld is volgens Ritzen afgestemd op het te verwachten aantal leerlingen.

De collegegeldverhoging van ƒ2575 dit studiejaar naar ƒ2750 in studiejaar 1998/1999 noemt Ritzen eveneens als negatief puntje in zijn beleid. Net als het feit dat de inkomens van leraren achterblijven bij de salarissen in het bedrijfsleven.