" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Nieuw belastingplan medio oktober klaar

De plannen voor een nieuw belastingstelsel voor de volgende eeuw laten nog ongeveer een maand op zich wachten. "Wij willen de discussie in het kabinet op 10 oktober afronden", aldus staatssecretaris Vermeend (Financiën).

De nota 'Belastingen in de 21e eeuw' gaat een belangrijk onderdeel vormen in de verkiezingsprogramma's van de grote politieke partijen, die vervolgens in de kabinetsformatie moeten uitmonden in concrete plannen.

De afgelopen maanden zijn al veel van de ideeën die Vermeend volgende maand samen met zijn minister Zalm zal presenteren, uitgelekt. Zo gaan de belastingtarieven fors omlaag en worden de belastingvrije sommen geschrapt. Ook een aantal aftrekposten, waaronder het consumptief krediet en de lijfrente-aftrek, wordt stevig aan banden gelegd.

Daarnaast wordt de vermogensbelasting afgeschaft, waarvoor een vaste heffing op onder meer aandelen terugkeert. Ook zullen milieuvervuilende producten en activiteiten zwaarder worden belast.