" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Tachtig militairen gaan mijnen ruimen

De Nederlandse krijgsmacht gaat 80 militairen opleiden die in oorlogsgebieden de plaatselijke bevolking of militairen kunnen leren hoe zij landmijnen moeten opruimen. Deze instructeurs worden bij toerbeurt uitgezonden. De eerste twintig zijn aan het eind van dit jaar al beschikbaar. De rest volgt in 1998.

Minister Voorhoeve (Defensie) heeft tot de opleiding van de Nederlandse mijnexperts besloten omdat steeds vaker een beroep op ons land wordt gedaan hulp te bieden bij de opruiming van mijnen en andere explosieven.

Tot nu toe gingen met de vredesoperaties de ene keer enkele militairen van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van de landmacht mee; de andere keer enkele van de EOD van een ander krijgsmachtonderdeel.