" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Leger heeft weer mensen nodig

Na zeven magere jaren, waarin het personeel van onze krijgsmacht met ongeveer een derde werd verminderd, krijgen de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht , Marine en Marechaussee er weer manschappen bij. In totaal zijn er 842 militairen en zes burgers nodig. Zij worden gerekruteerd uit overtollig personeel.

Het landleger wordt uitgebreid met een derde parate brigade. Hierdoor kan ons land meedoen met VN-vredesmissies zonder dat die ten koste gaan van andere taken, zoals de verdediging van het NAVO-grondgebied. Voor de extra brigade zijn 122 extra militairen nodig. De rest denkt minister Voorhoeve (Defensie) te vinden door de stofkam te halen door de twee reeds bestaande brigades.

Voor de technische ondersteuning van de Nederlandse blauwhelmen, zoals het repareren van wegen en bruggen, komen er 78 genie-soldaten bij. Deze kunnen ook de plaatselijke bevolking helpen. Om de gevechtskracht van de Nederlandse VN-eenheden te bevorderen wordt het Korps Commandotroepen met 87 commando's uitgebreid.

Aan de Koninklijke Luchtmacht worden 179 militairen toegevoegd. Het betreft hier onder andere piloten en monteurs voor de helikopters. De marine krijgt er 150 man voor het Korps Mariniers bij. Het gaat om chauffeurs, verbindingspersoneel, onderhoudsmonteurs en bestuurders van landingsvaartuigen.

De Koninklijke Marechaussee wordt uitgebreid met 137 man. Zij heeft deze versterking hard nodig om behoorlijk toezicht te kunnen houden op de vluchtelingenstroom en om de internationale drugshandel goed te kunnen indammen. Ook moeten er steeds meer marechaussees met vredesmissies mee.