" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Kritiek Raad van State:

Kabinet geeft burger te veel geld terug

De Raad van State vindt dat het kabinet de talloze miljardenmeevallers moet gebruiken om het jaarlijkse financieringstekort terug te dringen in plaats van het verlagen van de lasten voor de burgers.

In het advies over de Miljoenennota stelt het college dat de overheidsschuld in absolute bedragen nog steeds aanzienlijk stijgt. In 1994 was het nog ƒ382 miljard, volgend jaar gaat het om ƒ430 miljard terwijl het bedrag naar schatting in 2001 zelfs oploopt tot ƒ488 miljard.

Premier Kok neemt in een reactie opvallend veel afstand van het commentaar van de Raad van State. "Het is op een aantal punten niet consistent." De minister-president benadrukte met klem dat de lastenverlichting volgend jaar niet 'buiten proportie' is en dat het kabinet wel degelijk veel geld reserveert. "Daarmee drukken we tegelijk ook het tekort flink."

Volgens de Raad mag er niet al te vast op worden gerekend dat de economie na de huidige kabinetsperiode een bloeiperiode blijft doormaken. De hoge jaarlijks terugkerende rente-uitgaven kunnen alleen worden gedrukt als er een overschot op de begroting ontstaat.

Een waarschuwing geldt ook voor het kabinet waar het gaat om de strikte toepassing van de toelatingscriteria voor de muntunie. "Een verkeerd begin moet worden vermeden", schrijft de Raad van State. "Dat gaat immers gepaard met een rentestijging. Een hogere rente leidt tot stijgende investeringskosten voor het bedrijfsleven."

Ook huizenbezitters lopen gevaar als het kabinet slappe knieën toont. Burgers, zeker wanneer zij hoge hypotheken moeten financieren, zijn eveneens slechter af, vindt de Raad van State.

Ouderen moeten langer blijven doorwerken. "Het op grote schaal vroeg ophouden met werken is een luxe, die wij ons niet lang meer kunnen permitteren", is een conclusie van het adviescollege. De oprichting van en de stortingen in het aow-fonds worden dan ook van harte ondersteund. Door de toenemende vergrijzing van de bevolking zal het percentage mensen dat niet werkt de komende jaren weer gaan stijgen.