" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Kosten Koninklijk Huis licht omhoog

De kosten voor het Koninklijk Huis stijgen het komende jaar licht tot een totaal bedrag van ƒ43.568.000.

Het leeuwendeel gaat naar koningin Beatrix. Het jaarinkomen van de vorstin bedraagt ƒ1,3 miljoen. Maar als alle kosten, zoals voor personeel en het onderhoud van het materieel, worden opgeteld kost de totale huishouding van de Koningin ruim ƒ31 miljoen.

Het jaarinkomen van haar echtgenoot prins Claus bedraagt ƒ506.000. kroonprins Willem-Alexander ontvangt in 1998 een bedrag van ƒ386.000. Daar komt overigens nog een aantal andere kosten bovenop, waardoor het totaal uitkomt op ƒ1.736.000.

Prinses Juliana krijgt ƒ736.000 aan jaarinkomen en haar man prins Bernhard ƒ353.000. Overigens zijn bij de verschillende departementen ook nog kostenposten terug te vinden voor prinses Juliana, onder meer personeelskosten en materieelkosten. Het gaat hier om een totaalbedrag van ruim ƒ5 miljoen.