" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Minister-president Kok:

"Oppassen dat huidige succes niet wegspoelt"

"Werken aan de toekomst", dat is voor premier Kok het motto voor het laatste paarse regeringsjaar. De minister-president is uiteraard blij met de fraaie cijfers die de Miljoenennota voor 1998 laat zien, maar waakt voor een gevoel van tevredenheid.

"Er mag geen grammetje zelfgenoegzaamheid bij zijn. Het gaat weliswaar beter dan we gedacht hadden, maar van gejuich is bij mij geen sprake. Er is nog heel veel te doen." De premier wil de fraaie begroting niet als een 'paars' succes claimen. "Het is het resultaat van meerdere kabinetten, die niet naar de korte termijn hebben gekeken. Er was een lange aanloop en veel daadkracht nodig om dit te bereiken."

Om te voorkomen dat het huidige succes weer 'wegspoelt' wil Kok in een volgend kabinet opnieuw hele strakke afspraken maken. "We moeten wederom zuinig rekenen. Alleen door uit te gaan van een bescheiden economische groei kunnen we dit beleid op een goede manier voortzetten."

Volgens Kok moet de gunstige economie van dit moment vooral voluit worden aangegrepen om op de toekomst gerichte besluiten te nemen. "Dus niet alles opmaken, maar vooral reserveringen plegen." Zo worden de problemen rond de vergrijzing nu al aangepakt via forse stortingen in het nieuwe aow-fonds. Verder wil het kabinet er voor zorgen dat veel meer 55-plussers aan het werk blijven.

"Als het kan moeten we natuurlijk door blijven gaan met lastenverlichting, maar de toekomst vraagt om veel meer. Het gaat daarbij met name om het verbeteren van de leefomgeving in brede zin."

Kok noemt daarbij vijf speerpunten: gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, structuurversterking en het milieu. "Op het gebied van de gezondheidszorg moet meer ademruimte komen. Dus meer banen, minder werkdruk en kortere wachtlijsten", aldus de premier. "Volgend jaar doen wij daar al veel aan."

Ook bij het onderwijs moet de kwaliteit omhoog en de werkdruk omlaag. De reeds voor volgend jaar te nemen maatregelen vat Kok kernachtig samen: "De nieuwe klas telt een leerling minder, krijgt er een computer bij en heeft een vitale leraar voor het bord staan." De veiligheid en leefbaarheid kunnen vooral worden verbeterd in de grote steden, door de zwakke wijken een impuls te geven. De plannen die Kok hierbij voor ogen heeft maken onderdeel uit van zijn Agenda 2000-plus, die ook het milieu en de infrastructuur een forse impuls moeten geven.

"Tot het jaar 2010 is in totaal ruim ƒ60 miljard nodig, waarvan het kabinet inmiddels een dikke ƒ18 miljard ook daadwerkelijk heeft vastgelegd", aldus de premier, die bestrijdt dat het milieu er bekaaid afkomt. "Bijna de helft van al het geld heeft op een of andere manier een verbetering van het milieu en de leefomgeving tot gevolg. Dat het allemaal op staal, asfalt en beton neerkomt is pertinent onjuist."