" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Nederland slaagt met glans voor Muntunie

Nederland is klaar voor de nieuwe Europese munt de euro. Wanneer in april volgend jaar in Brussel knopen moeten worden doorgehakt over de vorming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) kan geen twijfel over ons land bestaan, dat ruimschoots aan alle criteria voldoet.

Het financieringstekort over het peiljaar 1997 komt met 2% ruim onder de norm van 3% uit. Ook de inflatie en de rente liggen ver onder het vastgestelde criterium.

De staatsschuld ligt met 72% weliswaar nog steeds boven de grens van 60%, maar voor de EMU wordt ook genoegen genomen met een duidelijke beweging richting de 60%. Voor Nederland is daar zeker sprake van met een daling van 5 procentpunt ten opzichte van 1996.

Uit nieuwe prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) kan worden opgemaakt dat de EMU mogelijk met een zeer grote groep landen van start kan gaan. Zo voldoen alle landen van de Europese Unie met uitzondering van Griekenland aan de deelname-eisen op het gebied van rente en inflatie.

Cruciale vraag is echter of Duitsland aan alle criteria voldoet, want zonder onze oosterburen zal er geen muntunie komen. Volgens het CPB komt het begrotingstekort over 1997 uit op 3,25%, ofwel een kwart procent boven de cruciale grens van 3%.

Ook indien de ministers van Financiën enige soepelheid op dit punt betrachten dreigt uitsluiting van de Duitsers, omdat de staatsschuld met 63% boven de norm van 60% dreigt uit te komen en belangrijker nog stijgende is.

Mocht Duitsland met de hakken over de sloot toch tot de EMU worden toegelaten dan lijkt er ook voor de Zuideuropese lidstaten van de Europese Unie met uitzondering van Griekenland nauwelijks nog enige belemmering om aan de muntunie deel te nemen.

Zo voldoen Spanje en Portugal in 1997 niet alleen aan het inflatie- en rente-criterium, maar ook aan de tekort-eis van 3%. De staatsschuld is nog te hoog, maar vertoont wel een dalende tendens.

Italië presteert vergelijkbaar, maar zit met een tekort van 3,25% nog net boven de norm. Als dit percentage voor Duitsland geen probleem is zullen de Italianen daar echter ook op staan.

Indien verder niet al te zwaar wordt getild aan de incidentele factoren die de financieringstekorten drukken zou de EMU wel eens met de volgende landen kunnen starten: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Finland, Spanje, Italië, Portugal en Ierland. Van Denemarken, Zweden en Groot-Brittannië is bekend dat zij niet vanaf het begin mee zullen doen.