" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Sorgdrager (Justitie) luidt noodklok:

"Politie lost misdaad niet op"

De politie lost elk jaar minder misdrijven op. In 1980 werd nog gemiddeld 23% van de misdrijven opgehelderd. De laatste twee jaar is het diepterecord van 14% bereikt.

De situatie is extra pijnlijk omdat de criminaliteit daalt, er minder aangiften worden gedaan en het aantal agenten is toegenomen. Minister Sorgdrager (Justitie) noemt het ophelderingspercentage "onaanvaardbaar" laag.

"Wij bungelen onderaan in Europa", aldus de D66-minister. "Ook is de Nederlandse bevolking het meest ontevreden over de politie van alle Europese landen."

Volgens Sorgdrager is de daling in het ophelderen van misdrijven al jaren zichtbaar en heeft zij er herhaaldelijk aandacht voor gevraagd bij haar collega Dijkstal (Binnenlandse Zaken). "Elke keer kreeg ik te horen dat de politie veel tijd en energie kwijt was aan de reorganisatie van de korpsen."

"Maar nu kan ik het niet meer laten rusten", stelde ze fel. "Ook als minister van Justitie ga ik me er nu mee bemoeien. Het argument van de reorganisatie wil ik niet meer horen. Ik ben ervan overtuigd dat de politie veel meer kan dan er nu gebeurt."

Volgens Sorgdrager moet de politie de zaken niet te snel onopgelost terzijde leggen. Ook moet volgens haar veel meer tijd worden gestoken in het oplossen van heling. "Je moet toch te weten komen waar gestolen spullen zijn gebleven", leest ze de rechercheurs de les.

De Politie-minister gaat zich het laatste jaar van deze regeerperiode ervoor inzetten dat de opleidingen van de politiemensen verbeteren, nieuwe recherchetechnieken worden ontwikkeld, zoals digitaal rechercheren, en aangiften worden gevolgd om te bekijken waar een zaak strandt.

Minister Dijkstal reageert verbaasd op de hoge toon, die zijn D66-collega aanslaat. Hij relativeert het lage ophelderingspercentage met de stelling dat de aangiften in Nederland stijgen, hetgeen wordt tegengesproken door de toelichting van de Justitiebegroting.

Volgens de cijfers deden vorig jaar 1.190.089 burgers aangifte van een misdrijf, tegen 1.222.838 in 1995 en 1.305.288 het jaar daarvoor. Ook bracht hij onder de aandacht dat er goede uitschieters zijn, zoals het Amsterdamse korps. Maar het ophelderingspercentage waar Sorgdrager over klaagt is een landelijk gemiddelde.

Uiteindelijk geeft Dijkstal zijn collega-minister gelijk en erkent dat er te weinig misdrijven worden opgehelderd. Volgens de VVD-bewindsman zou nieuwe computerapparatuur, die beter met elkaar communiceert, de politie kunnen helpen een beter resultaat te bereiken. "Maar de ƒ40 miljoen die daarvoor nodig zijn, heb ik niet", stelt hij. Extra agenten zouden volgens Dijkstal ook helpen. Al moet volgens hem goed worden afgewogen of een gulden niet beter in een computer gestoken kan worden dan in een extra agent.