" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Jaar 2000-probleem

De Haagse ministeries blijken nog niet ver gevorderd met de oplossing van het Millenium-probleem, dat is ontstaan omdat jaartallen in oudere computersystemen met twee cijfers in plaats van met vier cijfers worden aangegeven.

Vooral Justitie en Sociale Zaken hebben nog heel wat werk te doen. De bewustwording is er nu eindelijk wel, maar veel departementen zitten nog amper in het stadium van inventarisatie.

Voor onze defensie hoeven we ons het minste zorgen te maken. Het ministerie van Defensie is namelijk al in een vroegtijdig stadium aan de slag gegaan met het veranderen van de bewuste jaartallen. Ook Financien is alert. Want de belastingdienst kan zich natuurlijk absoluut niet veroorloven te laat klaar te zijn. Dan zou de belastinginning spaak lopen en dat is ieder kabinet natuurlijk een gruwel.

Maar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is nog maar met de eerste stap bezig, namelijk die van een algemene inventarisatie. Enig inzicht in de ernst van het probleem ontbreekt momenteel nog. Eind dit jaar hoopt minister Melkert de zaken op een rijdje te hebben. Vervolgens kan begin 1998 een afweging plaatsvinden tussen renovatie en vervanging van systemen.

Tegelijkertijd moeten de verschillende uitvoeringsinstanties aan de slag. Ze zullen het ministerie van Sociale Zaken moeten melden hoe het met hun systemen gesteld is. Gemeenten zijn primair zelf verantwoordelijk. 8. Een groot vraagteken vormt de stand van zaken bij wat wordt genoemd: het maatschappelijk middenveld. Samen met Binnenlandse Zaken als coordinerend ministerie hoopt Sociale Zaken al die instanties op sociaal gebied bijtijds wakker te kunnen schudden. Ook het ministerie van VROM wacht die taak. Volgend jaar zullen organisaties als woningbouwcorporaties en het Kadaster op de risico's worden gewezen.

Onduidelijk is nog in hoeverre externe leveranciers van software gevaar lopen een forse claim aan de broek te krijgen, als hun systemen op 1 januari 2000 op tilt slaan. Dit kan nog een rol gaan spelen bij de aanstaande privatisering van het Rijkscomputercentrum, thans Roccade geheten. IBM of Getronics zijn de laatst overgebleven overname-partijen in de strijd om Roccade. In de meeste begrotingen wordt niet gerept van eventuele claims. VROM overweegt wel leveranciers van pakketten harde garanties te vragen dat in de oplossing van het Millenium-probleem is voorzien.

In veel computerprogrammatuur en microprocessors is geen rekening gehouden met de eeuwwisseling. Om de bewustwording van dit probleem verder te vergroten heeft het kabinet begin deze zomer een platform opgericht. Dit staat onder voorzitterschap van oud-Philips topman Jan Timmer. Dit platform richt zich op de overheid, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.