" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Voor het eerst in de geschiedenis:

Meer koopwoningen dan huurhuizen in ons land

In 1998 telt ons land voor het eerst in de geschiedenis meer koopwoningen dan huurwoningen. Van de in totaal 6,5 miljoen woningen is momenteel meer dan de helft in particuliere handen.

Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) maakt dit volgens hem heugelijke feit bekend in zijn begroting. De vraag naar koopwoningen met name de betere zal alleen maar verder toenemen, verwacht de bewindsman nu mensen door de economische groei steeds meer te besteden hebben.

Volgend jaar worden naar verwachting 10.000 nieuwe woningen gebouwd in de prijsklasse tot ƒ177.000, 75.000 van meer dan ƒ252.000 en in de tussencategorie komen er 48.000 huizen bij. Tommel heeft een pakket maatregelen genomen waardoor ook mensen met midden- en lagere inkomens een eigen huis kunnen kopen.

Zo wordt onder meer het aanbod van betaalbare woningen vergroot en komt er een 'gewenningssubsidie' eigen woning die 1 oktober aanstaande in werking treedt (met een terugwerkende kracht tot 23 mei van dit jaar). Tommel maakt ook bekend dat het landelijk woningtekort in 2001 voor het eerst sinds tientallen jaren nog slechts 0,3% zal bedragen.

Dat komt door een lagere groei van de woningbehoefte en de bouw van meer woningen buiten de stadsgewesten. Deze ontspanning op de woningmarkt zal een gunstige ontwikkeling hebben op de huizenprijzen en de huren.

De volkshuisvesting zal zich, nu het woningtekort vrijwel is ingelopen, de komende jaren gaan richten op verbetering van de kwaliteit van de huizen en de leefomgeving. Er wordt veel geld uitgetrokken voor verbetering van vooral de naoorlogse wijken in de steden. Ook komt er extra geld beschikbaar voor aanpassing van huizen waardoor ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

De gemiddelde huurverhoging is de laatste jaren gedaald van ruim 5% naar 3,5%. De minimale huurstijging van 3,5% is losgelaten, waardoor woningcorporaties nu ook lagere verhogingen mogen doorvoeren.