" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Feesten kost Nederland miljoenen

Nederland gaat de komende jaren flink feestvieren. Zo heeft minister Sorgdrager (Justitie) voor het 200-jarig bestaan van haar ministerie ƒ4 miljoen uitgetrokken.

Ook het 150-jarig bestaan van de Grondwet van Thorbecke wordt volgend jaar gevierd. Daarbij staan de vrijheidsrechten voor de burgers, het democratische bestel en goed openbaar bestuur centraal.

Het 350-jarig jubileum van de Vrede van Münster, die onder meer een einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog tussen Nederland en Spanje, wordt eveneens in 1998 gevierd. In 1999 wordt herdacht dat in Nederland 100 jaar geleden de eerste Haagse vredesconferentie werd gehouden. De toen net aangetreden koningin Wilhelmina had hiervoor Huis ten Bosch beschikbaar gesteld.

Tussen nu en 2001 wordt door middel van diverse herdenkingen gevierd dat Nederland en Japan 400 jaar handelsbetrekkingen hebben In 2002 wordt herdacht dat de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), de roemruchte Hollandse handelsonderneming die de basis heeft gelegd voor de Nederlandse koloniën, 400 jaar eerder werd opgericht.