" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Voorhoeve wil 93 miljoen van Verenigde naties

Minister Voorhoeve (Defensie) ruziet met de Verenigde Naties (VN) over het geld dat ons land nog tegoed heeft voor de Nederlandse vredesmissies.

Hij wil minstens ƒ93 miljoen zien voor Nederlandse VN-operaties in Angola, voormalig Joegoslavië, Cambodja en Haiti.

De VN heeft tot nu toe slechts ƒ35 miljoen overgemaakt. Aan het eind van dit jaar gaat een ambtelijke delegatie naar New York om over de kwestie te onderhandelen.