" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Geldtekort vertraagt aanleg wegen en metro

Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) heeft "een acuut tekort aan geld" voor de aanleg van nieuwe wegen en openbaar vervoerprojecten.

Hoewel zij tot 2010 jaarlijks ƒ500 miljoen extra krijgt, is er komend jaar voor de aanleg van wegen minder geld beschikbaar dan dit jaar. Ook voor nieuwe openbaar vervoerprojecten in de grote steden is tot 2002 slechts in beperkte mate geld voorhanden.

De aanleg van de Noord-Zuidmetrolijn in Amsterdam die voor 2000 staat gepland bijvoorbeeld dreigt daardoor te worden vertraagd. Ook de Maaswerken, waarbij de rivier verbreed wordt, zullen door geldgebrek pas tien jaar later, in 2015 klaar zijn.

"De bodem van de investeringsportemonnee komt in zicht. Als er geen geld bijkomt dan kunnen volgend jaar panklare projecten niet worden uitgevoerd," aldus de minister. Het volgende kabinet zal volgens haar flink geld opzij moeten leggen voor infrastructuur.

De bewindsvrouw heeft volgend jaar waarschijnlijk voor het eerst "geen dubbeltje" over op haar begroting. Sterker nog om alle plannen te kunnen verwezenlijken is er tot 2010 liefst ƒ40 miljard extra nodig. Daar zit nog geen geld bij voor de tweede Maasvlakte bij Rotterdam en een eventuele tweede nationale luchthaven.

Jorritsma is veel geld kwijt voor de dure wensen van de Tweede Kamer en lagere overheden die vinden dat grote infrastructurele projecten beter ingepast moeten worden in de omgeving.

Zo is de aanleg van de Hogesnelheidslijn (HSL) naar Parijs weer ƒ1,5 miljard duurder geworden door onder meer de aanleg van een tunnel onder het Groene Hart. De flitstrein kostte tot dusver al ruim ƒ8 miljard. Ook voor de Betuwelijn is nog eens ƒ519 miljoen meer uitgetrokken.