" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Actieprogramma Elektronische Snelwegen krijgt vervolg

Het Actieprogramma Elektronische Snelwegen waarmee het kabinet eind 1994 Nederland in het voorste gelid probeerde te brengen, krijgt een vervolg. Mede op basis van de uitkomsten van vier internationaal vergelijkende studies wordt een tweede fase van dit project voorbereid. Eind dit jaar valt hierover meer te vernemen.

Belangrijke aandachtspunten worden 'electronic commerce' en het bevorderen van het gebruik van Internet door het midden- en kleinbedrijf. Voor startende ondernemers en mensen die in de doorstart-fase zitten, zal er iets extra's worden gedaan.

Opvallend is dat de meeste ministers in hun begroting hardnekkig over elektronische snelwegen blijven spreken en het woord Internet slechts sporadisch in de mond nemen. Conform de eerder aangekondigde plannen wordt er in 1998 weer ƒ60 miljoen in de pot voor het Actieprogramma gestopt. Met micro-elektronica stimulering worden onderzoek en ontwikkeling op het terrein van deze basistechnologie ondersteund. Het voor 1998 geraamde budget is ƒ107 miljoen gulden. Hierbinnen vallen Eureka-projecten op het gebied van multimedia en MEDEA.

Dit laatste vormt de afkorting van Micro Electronics Development for European Applications. MEDEA is de opvolger van het in 1996 voltooide chip-project Jessi waardoor Europa haar achterstand op dit gebied kon wegwerken. Thans wordt gewerkt aan de invulling van een nieuw grootschalig onderzoeksprogramma op terrein van micro-elektronica. Van Nederlandse kant zijn hierbij bedrijven als Philips, ASM International en ASM Lithography betrokken.

Naast deze projecten in Europees kader worden projecten ondersteund op het gebied van LCD's (liquid crystal displays), chips voor toepassingen in multimedia-systemen en consumenten-elektronica, medische technologie en milieutechnologie. Hiervoor wordt aan Philips elk jaar een subsidie gegeven.