" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Kabinet wil geen verbod houseparty

Bijna tweederde van de jongeren van 12 tot 18 jaar die regelmatig een houseparty bezoeken slikt de liefdespil xtc.

Het kabinet is verontrust over dit stijgende pillengebruik onder scholieren, maar wil in 1998 geen verbod op grootschalige party's. Anders bestaat de kans dat het gebruik naar de illegaliteit verschuift, waardoor er totaal geen zicht meer is op het XTC-gebruik en de effecten daarvan.

Het beperken van het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren is een belangrijk aandachtspunt voor 1998. Volgend jaar begint de overheid een grootscheepse voorlichtingscampagne die met name jongeren moet wijzen op de gevaren van de potentieel giftige drug xtc.

Xtc is de populairste harddrug in Nederland. Maar ook het toenemende gebruik van de softdrug cannabis en de zogeheten ecodrugs onder jongeren baart het kabinet zorgen. Verder neemt ook het aantal rokende jongeren toe. Naarmate meer jongeren gaan roken, onstaat er een groter potentieel aan marihuanagebruikers. Het kabinet begint op 29 september van dit jaar met een uitgebreide voorlichtingscampagne over cannabis.

Verder werken de ministers Borst (Volksgezondheid), Sorgdrager (Justitie) en Jorritsma (Verkeer) samen aan een plan om drugs in het verkeer aan te pakken.