" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

De Boer tevreden over milieubesef bij collega's

Minister De Boer (VROM) vindt dat de aandacht voor het milieu bij haar collega's in het kabinet de afgelopen maanden flink is gegroeid.

Begin dit jaar haalde de PvdA-bewindsvrouw publiekelijk ongewoon fel uit naar haar collega's Jorritsma (Verkeer), Wijers (Economische Zaken) en premier Kok die zij "een-dimensionaal denken" verweet als het gaat om de aanleg van wegen en andere infrastructuur.

"Ik kan met de hand op mijn hart zeggen dat het milieudenken in het kabinet een veel belangrijker plaats heeft gekregen," aldus De Boer, die niet wilde bevestigen dat dit door haar uitval is gekomen. De bewindsvrouw vindt nog steeds dat het komende regeerakkoord meer milieu-afspraken moet bevatten, maar spreekt toch van "een buitengewone stap in de goede richting".

De Boer trekt ook dit jaar weer extra geld uit om de uitstoot van de broeikasgassen CO2 en NOx verder terug te dringen. De aanpak van deze stoffen blijft achter bij de positieve veranderingen die het milieu doormaakt.

Ook komt er veel meer geld (ƒ1,5 miljard) vrij voor het saneren van vervuilde bodem. Afgesproken is dat niet alle gesaneerde grond nog zo schoon moet zijn dat er slaplantjes gekweekt kunnen worden; bij de bouw van een parkeergarage mag de grond best iets minder schoon zijn.