" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Fenit laakt kabinet

De elektronische snelweg blijft in de nieuwe rijksbegroting een ondergeschoven kindje. Hoewel het kabinet erkent dat informatie- en communicatietechnologie een van de motoren is van de Nederlandse economie, wordt hier beleidsmatig weinig aandacht aan besteed.

Sylvia Roelofs, directeur van de Federatie Nederlandse IT-industrie (Fenit), is ronduit teleurgesteld over het uitblijven van extra stimulansen voor de ontwikkeling van de elektronische snelweg in Nederland.

"Het blijft bij mooie woorden, maar het zit niet tussen de oren," zo is haar oordeel over de houding van het paarse kabinet. "De goede intenties worden niet vertaald in daadwerkelijk beleid," klaagt ze. Verreweg de meeste aandacht gaat uit naar asfalt. Voor glasvezels en kabels is veel minder belangstelling. En dat terwijl een versterking van de 'mainport'-functie van Nederland niet beperkt kan blijven tot nieuwe wegen, railverbindingen, havens en deuitbreiding van Schiphol.

Roelofs constateert spijtig dat het Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen een fiasco is geworden. "Van enige versnelling is geen sprake. Ook de beide werkgroepen infrastructuur en diensten hebben nagenoeg geen concrete resultaten opgeleverd." Ze zou graag zien dat het kabinet meer het voortouw neemt. "De overheid zou bijvoorbeeld via haar aanbestedingsbeleid de innovatie kunnen versnellen." Verder constateert ze veel versnippering. "Het ontbreekt aan samenhang."

Het wordt tijd voor een samenhangend beleid, waarbij de verschillende departementen beter met elkaar gaan samenwerken. "Complexe problemen vragen om geïntegreerde oplossingen," zegt Roelofs over de elektronische snelweg.

Een lichtpuntje is de onbelaste vergoeding van ƒ4.000 die werkgevers in vijf jaar kunnen geven aan telewerkers. Ook is ze verheugd over de uitbreiding van de KIM-regeling waardoor een groter aantal MKB-ondernemingen een fiscale tegemoetkoming kunnen krijgen als ze op tijdelijke basis een pas afgestudeerde HBO-er of academicus in dienst nemen. Roelofs: "Dit is een prima initiatief. Het zal de innovatie en nieuwe projecten op gang brengen."