" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

BVD wordt AIVD

De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) gaat in de toekomst de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heten.

In diezelfde wet wordt ook een nieuwe onafhankelijke commissie voorgesteld die toezicht moet gaan houden op de BVD. Sinds de tweede helft van 1996 besteedt de BVD meer aandacht aan georganiseerde criminaliteit.

Volgens Dijkstal houdt de BVD zich niet bezig met opsporing en vervolging, maar wel met onderzoek of de activiteiten van georganiseerde misdaadbendes een negatieve effect hebben op het openbaar bestuur, de rechtsorde en de samenleving.

De ex-medewerkers van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoals de BVD en de Militaire Inlichtingendienst (MID), komen overigens moeilijk elders bij het bedrijfsleven of de overheid aan de slag.