" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

Ministerie gaat high-techbedrijven lokken

Het ministerie van Economische Zaken gaat proberen de komende jaren veel buitenlandse bedrijven uit de high tech sfeer naar Nederland te lokken. Het Commissariaat voor Buitenlandse Investeringen in Nederland dat valt onder dit departement, gaat de acquisitie dit jaar speciaal richten op bedrijven die actief zijn op het terrein van multimedia.

Minister Wijers (Economische Zaken) noemt dit een potentiele groeisector voor de nabije toekomst. Volgens hem heeft Nederland een gunstig investeringsklimaat voor de sector informatietechnologie.

Ons land gaat zich op Internet profileren als centrum van know how. Het motto hierbij is: Nederland Kennisland. Het ministerie van Economische Zaken is samen met de departementen van Landbouw, Onderwijs, Verkeer en Buitenlandse Zaken een voorlichtingscampagne begonnen. Doel is de Nederlandse kennisinfrastructuur in het buitenland over de hele linie meer te benadrukken.

Op een Internet-site presenteren 250 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zich aan potentiele buitenlandse partners. In de pilot-fase wordt het project in een beperkt aantal landen actief ondersteund. De eerste ervaringen zijn gunstig. Bij voldoende resultaat krijgt het project volgend jaar wereldwijde ondersteuning.