" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">

In 1998 50.000 uitgeprocedeerde asielzoekers land uit

Verwijdering asielzoeker kost ƒ972 per persoon

Staatssecretaris Schmitz (Justitie) wil volgend jaar 50.000 uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen al dan niet vrijwillig uit Nederland laten vertrekken. Dat blijkt uit de cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De verwijdering van een afgewezen asielzoeker of illegaal kost volgens de berekening van de IND gemiddeld ƒ972. De 'vermoedelijke' uitkomst van 50.000 verwijderingen in 1998 komt volgens de cijferaars van Justitie op ƒ48,6 miljoen.

Schmitz vindt dat de komende jaren een accent moet komen te liggen op het vertrek van uitgeprocedeerde asielzoekers naar hun land van herkomst. Vrijwilligheid staat volgens haar voorop, maar als iemand niet meewerkt zal uiteindelijk gedwongen terugkeer aan de orde zijn.

Verder vindt de PvdA-bewindsvrouw dat een 'restrictief' toelatingsbeleid voor vreemdelingen geboden blijft. Anders dreigen er volgens haar vijandige gevoelens te ontstaan bij Nederlanders, die met de toegelaten vreemdelingen de schaarse banen en goedkope huisvesting moeten delen.

"De komst van grote groepen vreemdelingen zou zelfs kunnen leiden tot berusting in het ontstaan van een tweedeling in de maatschappij van diegenen met en diegenen zonder werk", aldus Schmitz. Ondanks de daling van het aantal asielzoekers de afgelopen jaren is de opvang van asielzoekers in omvang volgend jaar de derde post op de Justitiebegroting van in totaal ƒ6,3 miljard, na het gevangeniswezen en de rechtspleging.

Volgend jaar trekken Sorgdrager en Schmitz ƒ894 miljoen uit voor de opvang van diegenen die naar ons land komen. Dit jaar was daar ƒ918 miljoen mee gemoeid. Daarnaast vergt de IND, die de asielaanvragen moet verwerken, ƒ286 miljoen.

De kosten van de IND dalen nauwelijks omdat de dienst nog duizenden bezwaarschriften van afgewezen asielzoekers moet behandelen en voor 1998 een lichte stijging van het aantal asielzoekers van 25.000 naar 27.000 wordt verwacht. Voor de opvang van die stijging is ƒ10 miljoen extra vrijgemaakt en voor de toegenomen kosten door verloren rechtszaken ƒ3 miljoen.