Telegraaf-iDe krantLaatste nieuwsSportflitsenDFTDigiNieuwsCrazyLife
18 september 2001

Kok: Waakzaamheid is zeer geboden

"Waakzaamheid op de internationale economische ontwikkelingen is zeer geboden". Dat zei premier Kok dinsdag in zijn toelichting op de troonrede en de miljoenennota.

"We hadden al te maken met een minder gunstige ontwikkeling van de economie en de gebeurtenissen van de afgelopen weken in de Verenigde Staten maken de kans op een spoedig herstel natuurlijk niet groter", aldus de premier.

Kok wees vooral op het belang van het vertrouwen van consumenten en producenten in de economische ontwikkelingen. "Het is moeilijk daarover nu iets te voorspellen, omdat daarop niet alleen rationele maar ook irrationele factoren van invloed zijn."

Niettemin is er volgens Kok geen aanleiding de voornemens in de Miljoenennota voor volgend jaar nu al bij te stellen. "De extra uitgaven van 8 miljard gulden (3,5 miljard euro), die we voor volgend jaar hebben afgesproken, zijn gebaseerd op behoedzame verwachtingen over de economische groei. Bovendien hebben we tegenwoordig een begrotingssystematiek waarbij een afname van de economische groei niet onmiddellijk tot bijstelling van de uitgaven hoeft te leiden".

Volgens Kok laat de miljoenennota voor volgend jaar zien dat er de afgelopen jaren veel is bereikt, "meer dan door menigeen eerder voor mogelijk werd gehouden". "Het land staat er in menig opzicht beter voor dan een aantal jaren geleden", aldus de premier. Wel wees hij erop, dat door de ongunstiger economische ontwikkelingen de werkloosheid volgend jaar weer iets oploopt en dat de concurrentiepositie van Nederland is verzwakt.

Volgens de premier hecht het kabinet daarom veel belang aan beheersing van de inflatie, een grotere arbeidsparticipatie van met name ouderen, vrouwen, minderheden en arbeidsongeschikten en een voortgezette beheerste loonkostenontwikkeling.

In verband met de gebeurtenissen in de Verenigde Staten betoogde Kok dat juist nu blijkt, hoe belangrijk het is dat landen internationaal samenwerken. De premier refereerde ook aan de invoering van de euro die per 1 januari 2002 zal plaatsvinden. Volgens Kok is dat een mijlpaal in de Europese samenwerking.

Terug naar Begroting 2002


© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.