Telegraaf-iDe krantLaatste nieuwsSportflitsenDFTDigiNieuwsCrazyLife
18 september 2001

Woningcorporaties blij met meer keuze

Van een onzer verslaggeefsters

De vereniging van woningcorporaties Aedes juicht de verruimde mogelijkheden voor koopsubsidie toe. Dat vergroot de keuzemogelijkheden van de woonconsument.

Volgens de plannen van het kabinet is in 2002 de verkoop van 30.000 huurwoningen noodzakelijk. "De woonvoorkeuren van de consument moeten centraal staan", stelt Aedes-voorzitter W. van Leeuwen. De verkoop moet worden afgestemd op de lokale situatie en in overleg met de gemeenten en huurorganisaties.

De recente huurbrief biedt volgens Aedes voor verhuurders en huurders perspectief om toe te werken naar een nieuw huurprijzensysteem dan in 2005 zal worden ingevoerd. Aedes steunt het stimuleren van ontwikkelingsmaatschappijen om met de direct betrokkenen, bewoners, gemeenten, woningbouwverenigingen en ontwikkelaars, de wijken te verbeteren.

"De corporaties moeten dan wel voldoende bewegingsvrijheid krijgen en niet met de handen op de rug gebonden met andere partijen moeten onderhandelen," aldus Van Leeuwen.

Terug naar Begroting 2002


© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.