Telegraaf-iDe krantLaatste nieuwsSportflitsenDFTDigiNieuwsCrazyLife
18 september 2001

Vakbonden en werkgevers pleiten voor lagere arbeidskosten

Van een onzer verslaggeefsters

In hun reacties op de vandaag gepresenteerde Miljoenennota tonen vakbeweging en werkgevers zich op sommige punten verrassend eensgezind. Zowel van vakbondszijde als van werkgeverszijde wordt gepleit voor een verlaging van de lasten in de vorm van lagere arbeidskosten.

De werkgevers, verenigd in VNO/NCW en MKB Nederland, vinden dat het kabinet 'veel te weinig handelt naar de ernst van de economische situatie'. Het kabinet legt te veel de nadruk op het verhogen van de overheidsuitgaven en te weinig op beleid om het bedrijfsleven te ondersteunen. VNO/NCW stelt dat de sociale premies die werkgevers betalen veel verder naar beneden kunnen dan het kabinet voorstelt.

"Het overschot van 4,5 miljard euro in fondsen kan hiermee in zo'n drie vier jaar worden weggewerkt. Door deze lastenverlichting zullen bedrijven meer ruimte overhouden om te investeren en zal de arbeidsproductiviteit toenemen", aldus de werkgevers. Verder zou VNO/NCW de reserves in de sociale fondsen willen gebruiken voor verdere lastenverlichting. Die zou dit jaar uit kunnen komen op 3 miljard gulden.

Bij dit laatste voorstel vinden de werkgevers de vakbeweging op hun pad. De vakcentrale FNV vindt dat de reserves van de sociale fondsen moeten worden gebruikt om de wao-nieuwe-stijl de financieren. Op dit moment overleggen werkgevers, werknemers en kroonleden in de Sociaal Economische Raad (SER) over de wao-ingreep die de commissie Donner heeft voorgesteld.

Donner wil dat alleen nog mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn een wao-uitkering kunnen krijgen. De vakbeweging is een andere mening toegedaan en het zal nog wel even duren voor het advies van de SER naar het kabinet gaat. Over het algemeen is de vakcentrale CNV niet erg onder de indruk van de Miljoenennota. De christelijke vakcentrale concludeert dat er sprake is van 'sleetsheid' in het kabinetsbeleid en verwacht tot de verkiezingen geen belangrijke besluiten meer.

Om een extra koopkrachtstimulans te geven en de huidige economische ontwikkelingen weer om te buigen wil het CNV dat de btw-verhoging, die begin dit jaar inging, weer wordt verlaagd. De hogere tarieven zijn volgens het CNV de belangrijkste aanjagers van de inflatie in Nederland. Het kabinet doet volgens de FNV nog altijd te weinig om de combinatie van werk en zorg goed mogelijk te maken. In 'fiscaal gepriegel', zoals een bonus voor herintredende vrouwen, voelt FNV-voorzitter Lodewijk de Waal niets. Volgens hem is het veel beter de heffingskorting voor werkende en zorgende ouders te verhogen en op herintreders toe te passen.

De vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel Unie MHP waarschuwt het kabinet af te blijven van de pensioengerechtigde leeftijd. Het kabinet wil de pensioenleeftijd als einddatum van een dienstverband verbieden om op die manier oudere werknemers te behouden voor de arbeidsmarkt. De Unie MHP stelt echter dat dit een zaak van overleg is tussen werkgevers en werknemers.

Terug naar Begroting 2002


© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.