Telegraaf-iDe krantLaatste nieuwsSportflitsenDFTDigiNieuwsCrazyLife
18 september 2001

Woon-werkverkeer in auto van zaak belast

Van onze verslaggevers

Woon-werkkilometers van werknemers met een auto van de zaak gaan gedeeltelijk meetellen voor de fiscale bijtelling. Dat is een van de ingrijpende wijzigingen voor een groot aantal bezitters van een auto van de zaak.

Doordat de fiscus vanaf 2002 naast de privé-kilometers ook het woon-werkverkeer boven 30 kilometer enkele reis gaat meetellen voor de bijtelling zullen veel autobezitters straks op een ander belastingtarief uitkomen.

Vooral voor werknemers met een auto van de zaak die ver van hun werk wonen kan dit een fors nadeel opleveren, terwijl burgers die dicht bij hun bedrijf wonen er voordeel van kunnen hebben.

De grootste verschillen treden op bij werknemers die hun auto nu niet of nauwelijks privé gebruiken maar dagelijks wel een forse afstand naar hun werk afleggen.

Zo betaalt iemand met een lease-auto van ƒ45.000 die minder dan 500 kilometer privé rijdt en 60 kilometer van zijn werk woont nu geen bijtelling.

In de nieuwe opzet tellen de 60 kilometers die boven de grens van 2 keer 30 kilometer worden afgelegd wel mee bij de bepaling van de bijtelling. Wanneer 200 dagen per jaar naar het werk wordt gereden zijn dit 12.000 kilometers. De bijtelling komt dan uit op 25% van ƒ45.000, ofwel ƒ11.250.

Volgens staatssecretaris Bos (Financiën) is de aanpassing van de regels rondom de auto van de zaak nodig omdat sprake is van een ongelijke behandeling ten opzichte van burgers die met een eigen auto naar het werk rijden. Deze groep kan immers maximaal 30 reiskilometers enkele reis belastingvrij vergoed krijgen van de baas.

"Beide groepen worden met deze wijziging nu exact gelijk behandeld", aldus Bos.Volgens de bewindsman levert de aanpassing de overheid per saldo geen geld op omdat de bijtelling-staffel zodanig is aangepast dat bepaalde percentages vanaf hogere kilometeraantallen gaan tellen. "Individueel kan het wel voor- en nadelen opleveren."

Voor werknemers die in een bestelauto van de zaak rijden voert het kabinet na veel kritiek uit het bedrijfsleven wel een aantal versoepelingen door. Zo hoeft de rechterzijruit vanwege de veiligheid voortaan niet meer geblindeerd te worden.

Verder gaat in plaats van een bijtelling van maximaal 25% nu voor bestelauto's ongeacht het aantal gereden privé-kilometers een forfaitaire bijtelling van 10% gelden. Voor bestelauto's die (nagenoeg) uitsluitend geschikt zijn voor vervoer van goederen geldt geen bijtelling.

Naast de aanpassingen rondom de (bestel)auto van de zaak veranderen ook de tarieven voor de wegenbelasting en de accijnzen.

Onder druk van de Tweede Kamer wordt de wegenbelasting voor auto's met een lpg- of benzinemotor met 6,5% verlaagd. Dieselrijders profiteren van een verlaging van de dieselaccijns van totaal 5,3 cent per liter die in twee stappen wordt doorgevoerd. Tevens zal in oktober een nieuwe zwavelarme benzine worden gelanceerd met een 3 cent lagere accijns.

Het inbouwen van een autotelefoon in een nieuwe auto wordt daarentegen duurder. Naast btw zal hierover voortaan ook de bpm-aanschafbelasting worden geheven.

Terug naar Begroting 2002


© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.