Telegraaf-iDe krantLaatste nieuwsSportflitsenDFTDigiNieuwsCrazyLife
18 september 2001

Netelenbos: "Verkeersveiligheid vóór alles"

Van onze verslaggevers

Het aantal dodelijke ongevallen op de weg en het spoor moet fors omlaag. Bijna anderhalf miljard euro (ƒ3,3 miljard) kan worden bespaard als het aantal in het ziekenhuis opgenomen gewonden van rond de 14000 personen met een kwart wordt teruggeschroefd.

Ondanks de toename van de mobiliteit op de weg en op de rails wil minister Netelenbos (Verkeer) dat het aantal verkeersslachtoffers fors wordt teruggedrongen. In het wegverkeer streeft de bewindsvrouw naar 30% ofwel 750 doden minder in 2010.

Het voorkomen van aanrijdingen tussen vrachtauto's en fietsers, bromfietsers en snorfietsers krijgt extra aandacht. Jaarlijks laten 25 tot 30 van deze 'kwetsbare verkeersdeelnemers' het leven doordat chauffeurs te maken hebben met een 'dode hoek'. De subsidie voor de aanschaf van spiegels die de dode hoek wegnemen, blijft van kracht tot 2004. Ook wil Netelenbos door scherpere stabiliteitseisen, ander rijgedrag en aanpassing van wegen voorkomen dat vrachtauto's kantelen en scharen.

Het aantal dodelijke ongevallen op spoorwegovergangen moet omlaag van 43 in 2000 naar 25 of minder in 2010. Er worden proeven gedaan met overgangen, waarbij 'slalommen' onmogelijk is. Netelenbos vindt de veiligheid van het treinverkeer aanvaardbaar. "Maar die staat onder druk", geeft ze toe.

De minister kondigt in haar begroting een hele batterij onderzoeken aan over verkeersveiligheid. Er komt een proef met intelligente 'snelheidsadaptatie', waarbij in woonwijken de snelheid van de auto wordt aangepast zonder dat de automobilist daar invloed op heeft. Ook komen er studies naar nieuwe remtechnieken en maatregelen om verkeersdeelnemers minder vaak een whiplash te laten oplopen.

Daarnaast wil Netelenbos via campagnes het gedrag van automobilisten veranderen. In 2002 zal ze campagnes voor de periode 2003-2007 presenteren die zijn gericht op alcoholgebruik, vermoeidheid en agressie in het verkeer.

  • De kilometerheffing wordt vanaf 2003 stapsgewijs landelijk ingevoerd;
  • Begin 2002 komt er een verbod op handmatig telefoneren in de auto;
  • Er komt dit najaar een landelijke formule voor huurfietsen op OV-knooppunten;
  • Automobilisten worden aangezet op ritten korter dan 7 kilometer de fiets te pakken;
  • In 2003 wordt de chipkaart voor het OV landelijk ingevoerd.

Terug naar Begroting 2002


© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.