Telegraaf-iDe krantLaatste nieuwsSportflitsenDFTDigiNieuwsCrazyLife
18 september 2001

Scholen mogen opnieuw fors meer geld uitgeven

Van onze verslaggevers

Hogere salarissen voor leraren, meer geld voor schoonmakers, nieuw meubilair en computers in de scholen.

Dat is een greep uit de doelen in het onderwijs waaraan het kabinet volgend jaar extra geld wil uitgeven. Opnieuw kunnen de scholen en de leraren rekenen op een fors deel van de totale som geld die wordt verdeeld; in totaal 997 miljoen euro (ƒ2,2 miljard).

"Onderwijs is onder Paars 2 van de achterste bank in de klas op de voorste bank terechtgekomen", stelt minister Hermans (Onderwijs) tevreden vast. Bij zijn aantreden drie jaar geleden mocht het ministerie nog ongeveer 18,6 miljard euro (ƒ41 miljard) uitdelen, maar inmiddels is dat jaarbedrag met een kwart toegenomen.

"Het onderwijs is nu een topprioriteit en komt ook in de verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen terecht", aldus Hermans. Het merendeel van het extra geld voor komend jaar wordt ingezet om de salarissen van de leraren en andere onderwijsmedewerkers op te trekken. Gemiddeld is de loonachterstand ten opzichte van de salarissen in het bedrijfsleven daardoor met 3% ingelopen.

Daarmee slaan minister Hermans en staatssecretaris Adelmund twee vliegen in een klap; het zittende personeel is eerder geneigd te blijven en het beroep wordt tegelijkertijd aantrekkelijker gemaakt voor nieuwe mensen.

Dat is hard nodig omdat ook de komende jaren nog steeds een tekort van enkele duizenden leraren wordt verwacht. De afgestudeerden van de pabo's en de lerarenopleidingen kunnen die plaatsen niet allemaal opvullen. "Het is voor ons dan ook een grote domper dat de instroom van de pabo's dit jaar weer lager was", aldus Hermans.

Daarnaast, zo blijkt uit de Onderwijs-begroting voor 2002, wil het kabinet flink in de buidel tasten voor het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen met een mbo-diploma in hun zak moeten een betere aansluiting krijgen op de arbeidsmarkt. Ook moet het voor hen makkelijker worden om een vervolgopleiding aan het hbo te gaan volgen.

Opnieuw krijgen scholen volgend jaar grotere potjes met geld, die zij veelal naar eigen inzicht mogen inzetten. Zo worden er extra middelen beschikbaar gesteld om de viezigheid in veel scholen aan te pakken door meer schoonmakers in dienst te nemen.

Ook mag dit geld worden besteed aan meubilair. Veel leraren en leerlingen blijken op stoelen en achter bureaus te zitten, die niet voldoen aan de arbo-normen. De scholen krijgen daarom in totaal 2 miljoen euro extra (ƒ 4,41) om dit te verbeteren. Omgerekend naar het aantal leraren en leerlingen krijgt een school dus 1,15 euro per leerling en docent extra voor nieuwe arbo-meubilair.

Tussen de grote berg extra middelen die in de begroting worden opgesomd, zou een bezuiniging bijna over het hoofd worden gezien. Ondanks de grote voorspoed is minister Hermans onverbiddelijk; de Open Universiteit krijgt volgend jaar een korting van bijna 4,5 miljoen (ƒ9,9 miljoen) aan haar broek. Het jaar daarna moet er zelfs 6,8 miljoen euro (ƒ15 miljoen) worden bezuinigd. De broekriem moet worden aangetrokken omdat het aantal nieuwe studenten nog steeds daalt.

Terug naar Begroting 2002


© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.