Telegraaf-iDe krantLaatste nieuwsSportflitsenDFTDigiNieuwsCrazyLife
18 september 2001

Koopkracht stijgt met ca. 1 procent

Van onze verslaggevers

De koopkracht stijgt volgend jaar aanzienlijk minder dan in 2001, het jaar waarin het nieuwe belastingstelsel werd ingevoerd. Gemiddeld neemt de koopkracht met ongeveer 1% toe en dat is heel wat minder dan de 3 tot 4% die Nederland in 2001 gewend was.

Hoewel de 'koopkrachtplaatjes' op rekenmodellen zijn gebaseerd en per huishouden heel verschillend kunnen uitpakken, spelen zij altijd een belangrijke rol in de politieke discussies. Vandaar dat het kabinet er ook dit keer weer mee is gekomen.

Werknemers met een minimumloon en kinderen gaan er met een koopkrachtstijging van 2,25% in verhouding meer op vooruit dan andere groepen. De overige werknemers hebben volgend jaar netto 1 tot 1,5% meer te besteden.

Bij uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden neemt de koopkracht met 1,25 tot 1,75% toe. De enige uitzondering zijn hier gehuwde en samenwonende aow'ers met een jaarlijks pensioen van 5000 euro (ƒ11.000) die slechts 0,75% meer kunnen besteden. Voor mensen die langdurig van een minimuminkomen moeten rondkomen, zal het kabinet in samenwerking met de gemeenten een aparte regeling opzetten.

De koopkrachtberekeningen zijn gebaseerd op een verwachte loonstijging van 3,75% en een inflatie van 2,5% over geheel 2002.

Terug naar Begroting 2002


© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.