Telegraaf-iDe krantLaatste nieuwsSportflitsenDFTDigiNieuwsCrazyLife
18 september 2001

Minister Vermeend: "Iedereen moet aan de slag"

Van onze verslaggevers

Oudere werknemers, huisvrouwen, allochtonen en wao'ers worden volgend jaar met een waslijst aan fiscale maatregelen naar de arbeidsmarkt gelokt. Minister Vermeend en zijn staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) worden in 2002 voor het eerst sinds jaren geconfronteerd met een stijging van de werkloosheid met 40.000 mensen.

Het aantal ww'ers neemt volgend jaar toe tot 205.000 en het aantal mensen met bijstand beloopt 418.000. In 2002 komt het aantal wao'ers uit op 956.000. Het kabinet verwacht dat van al deze mensen er nog zo'n 700.000 aan de slag kunnen, de rest is vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Nederlanders 'op leeftijd' werken nog nauwelijks, terwijl de bevolking in rap tempo veroudert. Slechts één op de drie landgenoten tussen de 55 en 65 jaar is actief op de arbeidsmarkt. Veel te weinig, menen de bewindslieden. Mensen van 58 jaar en ouder worden daarom gestimuleerd om zo lang mogelijk aan het werk te blijven.

Oudere werknemers krijgen bovenop de normale arbeidskorting een extra korting van 226 euro (bijna ƒ500) op 58-jarige leeftijd, oplopend tot 681 euro (ruim ƒ1500) als ze 63 jaar zijn. Werkgevers mogen daar nog een belastingvrije bonus van dezelfde omvang bij doen. De bedrijven zelf wordt het aantrekkelijk gemaakt om ouderen in dienst te houden of te nemen, door ze een korting te geven op de wao-premie van 712 euro (bijna ƒ1570). Als de werkgever echter toch een ouder personeelslid ontslaat, zal hij zelf een fors deel van de ww-uitkering moeten ophoesten.

Voor huisvrouwen, bijstandsgerechtigden, arbeidsongeschikten en mensen met een Melkertbaan komt er een speciale 'toetrederskorting' van 2723 euro (ruim ƒ6000) als ze een reguliere baan van tenminste 50% van het minimumloon aanvaarden. Deze komt in plaats van de premie van ƒ4000 die het afgelopen jaar gold voor mensen in de bijstand die er in slaagden hun uitkering van zich af te schudden. De hoogte van de korting bedraagt het eerste jaar maximaal 1361 euro (bijna ƒ3000), in het tweede jaar 908 euro (ruim ƒ2000) en in het derde jaar 454 euro (ruim ƒ1000). Werkgevers krijgen voor het in dienst nemen van deze mensen een afdrachtskorting van 700 euro (bijna ƒ1543).

De reïntegratie van wao'ers wordt op andere leest geschoeid. Werkgevers krijgen geen duizenden guldens aan subsidie meer om werkplekken aan te passen. In plaats daarvan krijgen ze vrijstelling van de ww- en wao-premies als ze een wao'er aan de slag helpen. Werkgevers worden ook fiscaal gestimuleerd om laagopgeleide werknemers cursussen en scholing aan te bieden. Werkgevers die voormalig werklozen van 23 jaar en ouder zonder startkwalificatie in dienst nemen en ze vervolgens opleiden tot dat niveau, krijgen een tegemoetkoming van de fiscus.

Het kabinet wil er voor zorgen dat werken ook echt loont en aantrekkelijker is dan een uitkering aangevuld met de nodige subsidies en regelingen. Hiertoe wordt de arbeidskorting in 2002 verhoogd met 22 euro (bijna ƒ50). De combinatiekorting voor werkende ouders met jonge kinderen wordt verhoogd met 50 euro (ruim ƒ110) en alleenstaande ouders kunnen aanspraak maken op de speciale ouderkorting voor alleenstaanden tot het kind 16 jaar is. Nu ligt die grens nog op 12 jaar. Verder komt er per 1 juli een extra kinderkorting voor huishoudens met een inkomen tot ongeveer 25.500 euro (zo'n ƒ56.195). Voor gezinnen met 3 of meer kinderen bedraagt deze korting 117 euro (bijna ƒ258) per jaar en voor gezinnen met 1 of 2 kinderen 87 euro (bijna ƒ192) per jaar. De korting geldt tot de kinderen 18 jaar zijn.

Terug naar Begroting 2002


© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.