Telegraaf-iDe krantLaatste nieuwsSportflitsenDFTDigiNieuwsCrazyLife
18 september 2001

Startgeld voor digitale universiteit

Van een onzer verslaggevers

De digitale universiteit, een initiatief van een groep universiteiten en hogescholen, krijgt de komende twee jaar in totaal 11 miljoen euro.

Verder is voor 2003 zo'n 37 miljoen euro aan de ICT-begroting toegevoegd voor Kennisnet. Het gaat hierbij om middelen voor fysieke verbindingen (infrastructuur). Doel is dat alle scholen moeten kunnen beschikken over een fysieke kennisnet- en  internet-aansluiting. 

Via Kennisnet krijgen scholen ook een snelle toegang tot het internet. Om scholen te beschermen tegen aanvallen van buitenaf is beveiliging nodig. Kennisnet kent momenteel een centrale beveiliging. Dat betekent dat er een centrale 'firewall' ter bescherming om Kennisnet heen staat. Deze beveiliging is voor iedere school even zwaar. In de praktijk blijkt dit soms hinderlijk voor afzonderlijke scholen. Naar verwachting zal eind 2001 de beveiliging decentraal, op de school, zijn vormgegeven. Ook bij de toepassing van filtersoftware krijgen scholen de volledige vrijheid. Ze kunnen hun eigen filterbeleid maken. 

De minister benadrukt dat scholieren recht hebben op internet en e-mail diensten van hoogwaardige kwaliteit. Ook wordt een virtueel intern netwerk (www.kennisnet.nl) voor de scholen ingericht waarmee beveiligd kan worden gecommuniceerd. Deze site moet de virtuele ontmoetingsplaats voor het onderwijs worden. Een site waar betrouwbare en veilige informatie beschikbaar is. Het is de bedoeling dat in de komende jaren steeds meer docenten en leerlingen Kennisnet gebruiken. Ook moet er steeds meer materiaal zijn te vinden via Kennisnet.

Het aantal onderwijsinstellingen dat is aangesloten op Kennisnet, groeit overigens snel. Eind dit jaar zullen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en lerarenopleidingen zijn aangesloten.

Terug naar Begroting 2002


© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.