Telegraaf-iDe krantLaatste nieuwsSportflitsenDFTDigiNieuwsCrazyLife
18 september 2001

Computers rukken op in verkeer

Van een onzer verslaggevers

Steeds vaker wordt informatie- en communicatietechnologie toegepast om de bereikbaarheid te vergroten. Met informatiesystemen en chipkaarten kunnen reizigers verschillende vormen van openbaar vervoer combineren tot individueel maatwerk, terwijl het autoverkeer dankzij computers in goede banen kan worden geleid. 

Om bestaande weg-, rail- en watersystemen doelmatiger te benutten zullen technologie en telematicadiensten steeds intensiever worden ingezet. Daarbij valt te denken aan het verder ontwikkelen van dynamische toeritdosering, extra rijstroken binnen het bestaande wegprofiel en verbeterde informatieverstrekking aan de reizigers. Bestaande railinfrastructuur is intensiever te benutten door de ontwikkeling van meer geavanceerde elektronische veiligheidssystemen en verhoging van de spanning van de bovenleiding. 

Met de oprichting van een Pan European River Information Service in 2005 is een vlotte doorgang van de binnenvaart over de Europese vaarwegen mogelijk. Daarmee wordt een 'modal shift' gestimuleerd, van transport over de weg naar filevrije binnenvaart. Geprobeerd wordt de druk op de overbelaste snelwegen weg te nemen. 

In 2003 kan worden gestart met de landelijke invoering van de  OV-chipkaart. Behalve als vervoersbewijs kan die ook dienen als toegangspas en zo bijdragen aan sociale veiligheid in de stations. Dit jaar begon in Groningen een succesvol gebleken proef met de OV-chipkaart. 

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) blijkt op allerlei terreinen van strategisch belang voor de samenleving. Nederland wil daarom wat dat betreft tot de kopgroep in de wereld behoren. Dat vraagt om een actief beleid voor de komende jaren, vastgelegd in de nota 'Netwerken in de Delta'. Ook in het ICT-beleid staat de burger centraal. De ICT-infrastructuur moet toegankelijk, veilig en betrouwbaar zijn.   

Terug naar Begroting 2002


© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.