Telegraaf-iDe krantLaatste nieuwsSportflitsenDFTDigiNieuwsCrazyLife
18 september 2001

Extra impuls voor verbetering communicatie hulpkorpsen

Van een onzer verslaggevers

Het kabinet trekt 61 miljoen euro (135 miljoen gulden) extra uit voor de versnelde invoering van een digitaal netwerk voor politie, ambulance, brandweer en andere hulpkorpsen.

Het mobiele radionetwerk C2000 kan een dergelijke impuls goed gebruiken. Hoewel het Rijk al bijna 600 miljoen gulden beschikbaar heeft gesteld en de apparatuur steeds goedkoper wordt, was toch nog weer veel extra's nodig.

Bij de bestrijding van grote ongevallen en rampen is het van groot belang dat de betrokken hulpverleners goed op elkaar zijn ingespeeld. Daarvoor is een nieuw gezamenlijk netwerk vereist. C2000 zal de bestaande afzonderlijke systemen die nu in gebruik zijn, volledig vervangen. Dit moet in 2004 gebeuren.

In de regio Amsterdam-Amstelland wordt getest of de gekozen apparatuur naar behoren werkt.

Mede naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede heeft het kabinet extra aandacht voor modernisering van de meldkamers. Deze centrales moeten hun regiefunctie tijdens de eerst uren van een ramp kunnen waarmaken. Voor 1 januari 2004 moeten de meldkamers van politie, brandweer en ambulance op een gemeenschappelijke locatie zijn ondergebracht. Er komen 25 veiligheidsregio's. Het kabinet streeft ernaar in deze meldkaners het Geintegreerd Meldkamer Systeem (GMS) eveneens voor 1 januari 2004 in te voeren.

Terug naar Begroting 2002


© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.