Telegraaf-iDe krantLaatste nieuwsSportflitsenDFTDigiNieuwsCrazyLife
18 september 2001

Belastingdienst reageert moet snel op e-mail reageren

Van een onzer verslaggevers

De Belastingdienst gaat e-mail uiterst serieus nemen als  communicatiemiddel met het publiek. De fiscus zal niet zoals zoveel andere organisaties talmen met de beantwoording hiervan. De politieke leiding van Financien heeft de Belastingdienst de keiharde opdracht gegeven in 80 procent van de gevallen binnen 48 uur te reageren. Bij meer ingewikkelde kwesties krijgen de belastingambtenaren maximaal vijf werkdagen de tijd te antwoorden. 

Vorig jaar waren er 50.000 e-mail contacten. Dit jaar zal een verdubbeling plaatsvinden, terwijl voor 2002 gerekend wordt op een groei naar 250.000. In 2003 zullen naar schatting 500.000 mailtjes moeten worden verwerkt. 

De belastingplichtige kan zich tot de Belastingdienst wenden via het communicatiekanaal dat hem het beste uitkomt. Steeds meer mensen zullen voor de beantwoorden van hun vragen  gebruik maken van internet of e-mail. Door het aanbieden van deze dienstverlening op afstand hebben belastingplichtigen minder behoefte aan baliefaciliteiten. Om die reden worden op termijn alleen nog in grote steden balies beschikbaar gesteld. Het gebruik van internet en e-mail leidt overigens niet tot minder telefoontjes. Integendeel ook hier wordt een aanzienlijke groei verwacht.  

De invoering van het nieuwe belastingstelsel leidt tot meer belastingplichtigen en daardoor tot meer contacten. Daarnaast weten de burgers de weg naar de Belastingdienst gemakkelijker te vinden. 

Ook het gebruik van informatiediensten via internet wordt verder gestimuleerd. De website van de Belastingdienst wordt verbeterd. 

Van de belastingplichtigen met een internetaansluiting  gebruikt in 2003 zo'n 75 procent de website voor het zelf beantwoorden van niet-persoonsgebonden vragen. Hierbij wordt in 80 procent van de gevallen het antwoord gevonden. 

Terug naar Begroting 2002


© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden.