&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Begroting 2000 in vogelvlucht

Van onze parlementaire redactie

Minister Zalm (Financiën) heeft vanmiddag even na drie uur de Miljoenennota met de Rijksbegroting voor 2000 aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit de Prinsjesdag-stukken blijkt dat het Nederland economisch gezien voor de wind gaat. Doordat het veel beter gaat dan verwacht trekt het kabinet in 2000 een miljard gulden uit voor lastenverlichting en gaat iedereen er volgend jaar in ieder geval één procent in koopkracht op vooruit. Hieronder volgt een beknopte opsomming van de belangrijkste feiten en beleidsplannen voor volgend jaar die het kabinet vandaag bekend heeft gemaakt:

De economische groei neemt volgend jaar een kwart procent af maar blijft met 2,5 procent fraai, terwijl de inflatie juist een kwart procent stijgt tot 1,75 procent.

Er komen 90.000 nieuwe banen bij. De werkloosheid daalt mede daardoor met nog eens 10.000 personen en komt uit op 280.000.

Totaal wordt 2,6 miljard gulden extra uitgetrokken voor impulsen op met name het gebied van onderwijs, zorg, politie, justitie en milieu.

Het financieringstekort daalt in 2000 tot een zeer laag niveau van 0,5 procent, terwijl ook de staatsschuldquote flink daalt tot 62,2 procent van het nationaal inkomen.

De ecotax op gas en stroom gaat volgend jaar opnieuw met enkele centen per kuub/kwh omhoog. Ook wordt een nieuwe belasting op water ingevoerd.

De kinderbijslag wordt met gemiddeld 50 gulden per jaar verhoogd. Voor kinderen tot 6 jaar gaat het om 42 gulden, kinderen tussen 6 en 11 jaar 51 gulden en kinderen tussen 12 en 18 jaar 60 gulden.

Om de inkomenspositie van ouderen te verbeteren wordt de (inkomensafhankelijke) ouderenaftrek met 380 gulden verhoogd.

Het arbeidskostenforfait, ofwel de vaste belastingaftrek voor werkenden, gaat in 2000 met 390 gulden per persoon omhoog.

Het kabinet wil minder dieselauto's en meer lpg-auto's op de weg. Daarom zal de bpm-aanschafbelasting voor dieselauto's met 2000 gulden worden verhoogd en tegelijk de motorrijtuigenbelasting voor G3-LPG-auto's met 200 gulden per jaar worden verlaagd.

Het btw-tarief voor een aantal nog nader te bepalen arbeidsintensieve diensten gaat omlaag van 17,5 procent naar 6 procent. Duidelijk is in ieder geval dat de kapper en de schoenmaker hier bij horen, maar het aantal beroepen zal nog worden uitgebreid.

De omroepbijdrage wordt afgeschaft en voortaan via de belasting geïnd. De jaarlijkse acceptgiro blijft daardoor achterwege en het tarief van de eerste belastingschijf gaat met 1,1 procent omhoog. De 60 miljoen gulden die op de uitvoeringskosten wordt bespaard gaat naar de jeugdzorg. Vanaf volgend jaar zal opnieuw veel strenger gecontroleerd gaan worden op te hard rijden. De boetes hoeven daardoor in tegenstelling tot eerdere plannen niet met 10 procent omhoog.

Er komt een nieuw tijdelijk rijbewijs van vijf jaar voor nieuwe automobilisten. Tevens gaat voor deze groep een strengere alcoholnorm van 0,2 procent gelden (normaal 0,5 procent). In 2000 zal een start worden gemaakt met rekeningrijden in de ochtendspits in een van de vier grote steden.

Voor jong gehandicapten wordt een fiscaal gunstige regeling opgezet waardoor deze groep 100 miljoen gulden extra te besteden krijgt.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]