&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Omroepbijdragen worden afgeschaft

De jaarlijks terugkerende acceptgiro om de omroepbijdrage te betalen is vanaf 2000 definitief verleden tijd. Het kabinet schaft de bijdrage per 1 januari af en 'int' het geld voortaan rechtstreeks via de belastingen.

De inning van de omroepbijdragen zou volgend jaar op de 'oude' manier zo'n ƒ1,4 miljard hebben opgeleverd, maar wordt nu geïncasseerd door het laagste belastingtarief met 1,1% te verhogen. Momenteel bedraagt de omroepbijdrage per huishouden ƒ250 plus maximaal ƒ25,60 aan zogenaamde provinciale opcenten. Door de bijdrage via de fiscus te innen wordt straks afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen maximaal zo'n ƒ165 per persoon betaald.

Voordeel van de nieuwe systematiek is dat zwartkijken niet meer mogelijk is en dat de uitvoeringskosten van de Dienst omroepbijdragen (DOB) geheel komen te vervallen. Dit laatste levert een besparing van ƒ60 miljoen per jaar op. Het kabinet heeft eerder al besloten dit geld voor verbetering en uitbreiding van de jeugdzorg aan te wenden.

Televisiekijkers die hun omroepbijdrage voor een deel van 2000 al hebben vooruitbetaald hoeven niet bang te zijn dat ze volgend jaar in feite dubbel gaan betalen. De reeds voor 2000 betaalde bedragen zullen namelijk worden teruggestort op de bank- of girorekening.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]