&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Oproep PvdA-bewindsvrouw:
"Bedrijven moeten in wegen en tunnels investeren"

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) roept de bedrijven die willen meebetalen aan de bouw van nieuwe wegen en tunnels op hun beloften om te zetten in daden.

"Iedereen vindt publiek-private samenwerking aantrekkelijk. Er wordt veel over gepraat, maar zonder resultaat. Het wordt tijd dat het bedrijfsleven handtekeningen gaat zetten. We moeten komend jaar maar eens flink gaan bouwen", aldus de minister.

Netelenbos doet haar oproep omdat zij zelf geen geld heeft voor nieuwe projecten. Alles wat is afgesproken kan er komen, maar dan is het op. "De plannen zitten in beton gegoten. Vrijelijk grabbelen kan niet meer." Vorig jaar is de besteding van zo'n ƒ70 miljard voor de aanleg van rails, wegen en andere infrastructuur, na overleg met de provincies en gemeenten, vastgelegd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT).

De bewindsvrouw zoekt haar heil daarom verder in een efficiënter gebruik van spoor- en autowegen.

Ook de verkeersveiligheid krijgt veel aandacht. Naast de actie tegen het rijden met een autotelefoon in de hand, start de minister binnenkort een campagne tegen het zogenoemde bumper-kleven door automobilisten. Voor beginnende automobilisten komt er een tijdelijk rijbewijs dat wordt afgepakt als iemand de eerste vijf jaar te veel brokken maakt. Voor deze categorie weggebruikers wordt ook de toegestane hoeveelheid alcohol in het bloed verlaagd van 0,5 naar 0,2 promille.

Verder wordt eind 1999 een principebesluit genomen over de toekomst van Schiphol, waarbij de keuze is tussen uitbreiden op de bestaande locatie of de aanleg van een eiland voor de Noordzeekust. Regionale vliegvelden krijgen te maken met strengere geluidsnormen en een snellere afbouw en vertraging van de overheidssubsidies.

Staatssecretaris M. de Vries houdt zich bezig met 'Nederland-waterland'. De bodem daalt, terwijl het zeespiegel stijgt en de grote rivieren een hogere piekafvoer zullen kennen de komende eeuw. Dat betekent verbetering en versterking van de waterkeringen zoals dijken, maar ook het verbreden van de natuurlijke loop van rivieren.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]