&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Aantal militairen neemt met 2100 toe

Bij het ministerie van Defensie groeit het aantal militairen de komende vier jaar met bijna 2100. Dat komt vooral doordat Defensie bijna 3400 militairen extra met een contract voor een beperkt aantal jaren wil werven.

Zij zijn vrijwel allemaal bestemd voor de koninklijke landmacht. Het aantrekken van nieuwe militairen, vooral voor gevechtsfuncties en voor gespecialiseerde technische functies, gaat echter moeizaam. Het aantal beroepsmilitairen met een vast contract daalt met 1300. Ook wil Defensie in de periode tot 2003 van 850 burgerambtenaren af.

De koninklijke marine heeft met 9,2% naar verhouding het hoogste aantal vrouwen onder de wapenen. De koninklijke landmacht zit van de vier krijgsmachtdelen onderaan met 6,7%, maar omdat de landmacht veel groter is dan de rest werken daar in absolute aantallen toch de meeste vrouwen (ruim 1.600).

De luchtmacht heeft 7,3% vrouwelijke militairen, de marechaussee 8,3%. Defensie als geheel telt 7,6% vrouwen. Staatssecretaris Van Hoof (Defensie) wil dat in 2002 acht procent van alle militairen vrouw is. In 2012 moet dat zelfs 12% zijn.

Op dit moment is 7,9% van de werknemers van Defensie allochtoon. Zij zitten voornamelijk in de lagere functies. Defensie gaat zijn best doen om meer allochtonen voor hogere functies te werven.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]