&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Wachtlijst jeugdzorg versneld aangepakt

Staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) pakt volgend jaar versneld de wachtlijsten in de jeugdzorg aan. De PvdA-bewindsvrouw trekt ƒ60 miljoen extra uit om de meldpunten kindermishandeling een impuls te geven en om in alle regio's speciale bureaus voor jeugdzorg op te richten.

Het extra geld is vrijgekomen door de fiscalisering van de omroepbijdrage. Met ingang van volgend jaar wordt het kijk- en luistergeld niet meer geïnd door de Dienst Omroepbijdragen, maar door de belasting.

Vliegenthart denkt ook de wachtlijsten in de bejaardenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg voor een belangrijk deel te kunnen aanpakken. Voor het eerst zijn in 2000 de uitgaven aan deze sector gelijk aan de uitgaven voor ziekenhuizen, artsen en specialisten. Allebei krijgen ze ƒ29,9 miljard. De totale uitgaven voor de zorg bedragen ƒ74,8 miljard.

Minister Borst (Volksgezondheid) en staatssecretaris Vliegenthart proberen verder volgend jaar met ƒ460 miljoen de knelpunten op de arbeidsmarkt te verminderen. De bewindsvrouwen hebben nu wel geld om meer personeel in de zorg aan te trekken, alleen zijn er geen mensen te krijgen.

Jaarlijks moeten er 110.000 vacatures worden ingevuld, terwijl er vorig jaar bijvoorbeeld maar ruim 18.000 mensen aan een opleiding tot verpleegkundige of verzorgende zijn begonnen. Daar komt het probleem bij dat het ziekteverzuim in de zorg ruim 2% boven het landelijk gemiddelde ligt en dat de zorgsector de hoogste wao-instroom kent. Borst heeft de hulp ingeroepen van staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) om samen het probleem op te lossen.

Hoogervorst heeft er alle belang bij het ziekteverzuim in de zorg terug te dringen, omdat hij verantwoordelijk is voor de Ziektewet en de wao. Er is in de zorg volgens de VVD'er nu sprake van een vicieuze cirkel: door het personeelstekort is de werkdruk hoog en worden werknemers eerder ziek, daardoor ontstaat er een nog groter tekort aan personeel en neemt de werkdruk nog meer toe.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]