&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Evaluatie telecom-wetgeving

Nederland zal zich in Europees verband verzetten tegen te gedetailleerde technische uitwerkingen van principes in de telecom-regelgeving. Het streven is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de mededingingswetgeving. Binnen de Europese Unie start dit jaar een grondige evaluatie van de telecommunicatie-wetgeving. De Open Network Provisions-review zal meerdere jaren duren. Bekeken wordt of de huidige overgangsregels die in internationale en nationale regelgeving zijn neergelegd, moeten worden aangepast. Eventueel is afschaffing mogelijk. Komende jaren zal zowel voor de analoge omroepfuncties als voor een aantal nieuwe systemen de uitgifte van frequenties plaatsvinden. Hieronder vallen aardse digitale radio (T-DAB), digitale video uitzendingen over land (DVB-T) en Multipunt Video Distributie Systemen (MVDS), draadloze kabel voor huishoudens in met name stedelijke gebieden. Aardse digitale radio (T-DAB) zal direct landelijk ter beschikking komen. Het ziet er naar uit dat de frequenties hiervoor volgend voorjaar worden geveild.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]