&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Rechtshulp geautomatiseerd

In 2000 zal de organisatie van de rechtshulp beter worden geautomatiseerd. Dan wordt de landelijke implementatie afgerond van LURIS, een computersysteem voor de registratie van de inkomende verzoeken om rechtshulp. Alle bij de rechtshulp betrokken instanties zullen hier aan meedoen. Door dit systeem zal Nederland zijn internationale verplichtingen bij de uitvoering van de rechtshulp beter gestand kunnen doen.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]