&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Grotere mobiliteit van kennis

De overheid kan dankzij informatie- en communicatietechnologie (ICT) de dienstverlening aanpassen aan de individuele burger. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Arbeidsvoorziening en de uitvoering van de sociale zekerheid. Door koppeling van bestanden vergroot ICT tevens de mogelijkheden tot fraude en misbruik van collectieve voorzieningen. Dit staat in de Sociale Nota. Traditioneel brachten werknemers hun gehele arbeidstijd grotendeels op een vaste werkplek door. ICT schept steeds meer mogelijkheden om aanwezigheid op bepaalde tijden te vervangen door bereikbaarheid. Daarbij kunnen onderdelen van het werk op andere plekken en op andere tijden worden gedaan. Deze ontwikkeling is gunstig voor het woon-werkverkeer. Ook wordt het daardoor gemakkelijker arbeid en zorg te combineren. Momenteel is telewerken nog een randverschijnsel. Het gaat om een vrij klein aantal mensen of een beperkt aantal functies. De verwachting is dat dit in de nabije toekomst gaat veranderen. Het doorzetten van deze ontwikkeling houdt niet alleen een uitdaging in voor werkgevers en werknemers, maar ook voor het sociale beleid van de overheid. Een verschuiving in de werkcultuur van een 'aanzwezigheidsscenario' naar een 'bereikbaarheidsscenario' lijk mogelijk. De nieuwe ICT-mogelijkheden leiden tot een grotere mobiliteit van kennis. Dat zal zeker zijn invloed hebben op de mogelijkheden om ook arbeid over de grenzen heen in te zetten. De toegankelijkheid van publieke informatie voor de burger kan de komende jaren sterk verbeteren. Te denken valt aan vacaturebestanden en de opgeslagen eigen persoonsgegevens. Moderne ICT-voorzieningen vergroten het vermogen van de publieke sector tot preventief optreden en tot pro-actieve dienstverlening. Daarbij kan de burger door het dienstverlenend orgaan gericht op mogelijkheden worden geattendeerd.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]