&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Automatisering bij politie en brandweer

Voor politie en brandweer is het zo'n beetje nu of nooit. Alleen forse investeringen in de informatie- en communicatie- infrastructuur kunnen leiden tot een efficiencyslag bij deze korpsen. Minister Peper (Binnenlandse Zaken) stelt het scherp in zijn begroting. Dit is een van de laatst grote mogelijkheden de efficiency op een hoger plan te brengen. De aanleg van het radionetwerk C2000 is traag op gang gekomen. In de regio Amsterdam wordt een proef gehouden die een eind moet maken aan de versnippering bij de radiocommunicatie. Het project Geintegreerd Meldkamer Systeem (GMS) is opgezet om de sterke verschillen tussen meldkamer-systemen te verkleinen. In samenhang met de vernieuwing van deze infrastructuur worden communicatie- en berichtenstandaards ontwikkeld en geimplementeerd in bestaande informatiesystemen.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]