&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Beveiligde e-mail bij BiZa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil volgend jaar binnen de rijksdienst beveiligde elektronische post invoeren. Dit is een speerpunt van het Samenwerkingsverband informatiebeveiliging. Eveneens in voorbereiding is een verdere invulling van een of meer TTP's (Trusted Third Party). Deze moeten als onafhankelijke partij de communicatie tussen overheid en maatschappij verbeteren. TTP's kunnen belast zijn met het bewaren van de ontcijfercodes bij versleuteling van gegevens.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]