&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Dalende produktiviteit belastingdienst

Bij de belastingdienst stijgen de kosten sinds 1994 sneller dan de hoeveelheid verwerkte aanslagen. Deze dalende volumeproductiviteit komt vooral door een stijging van de automatiseringsuitgaven. De millenniumproblematiek en de invoering van de euro spelen hier een rol. De intensievere fraudebestrijding en betere dienstverlening (o.a. digitale informatieverstrekking) zorgen voor een betere rechtshandhaving, maar manifesteren zich niet in een hogere produktie. Verwacht wordt dat dit jaar een eind komt aan deze daling van de produktiviteit.

[Voorpagina]

[Nederland]

[Buitenland]

[Telesport]

[De Financiële Telegraaf]

[Xtra]